In 1955 vond een biologisch experiment in de CSSR plaats n.l. de kruising tussen een Duitse Herdershond en een Karpatenwolf. In 1965, na het beëindigen van het experiment, werd een plan uitgewerkt om met dit ras te fokken. De voorkeur werd gegeven aan de wilde soort (Uithouding, weerstandsvermogen, grote waakzaamheid, en natuurlijk ontwikkeld gedrag) en de hond te combineren. In 1982 werd de Tsjechoslowaakse Wolfhond, door de rashondenvereniging in de CSSR, als nationaal ras erkend. 

Het ontstaan van het ras. 

In 1950 tot 1955 werkte de Ing. Karel Hartl een mogelijkheid uit om de werkprestatie van de Duitse Herder te verbeteren, die in de toenmalige CSSR bij het leger en de grenspolitie veel interesse vond. In 1955 probeerde hij zonder resultaat, een uitgezochte Karpatenwolvin "Brita" en een speciaal uitgezochte Duitse Herder reu in het kennelcomplex Libejovice te paren. In Maart 1957 probeerde men het opnieuw. Ditmaal werd de Duitse Herder uitgewisseld. Met dezelfde Karpatenwolvin en de Duitse Herder reu "Cezar z Brezoveho haje". (le lijn van de Tsjechoslowaakse Wolfhond). De pups werden op 28 mei 1958 geboren. 
Brita werd nog een keer met een Duitse Herder gepaard (Kurt z Vaclavky) en de nakomelingen van deze paring vormen de 2e lijn van de Tsjechoslowaakse Wolfhonden. De 3e lijn komt ook uit Bohemen. De pups van de wolf "Argo" en de Duitse Herder teef "Asta z SNB" werden in Bychory geboren 
Ter gelegenheid van een internationaal kynologisch congres in Praag op 14 juni 1955, legde Ing. Karel Hartl tijdens een lezing " Resultaten van kruisingen van wolven met honden" deze vooropgezette proeven uit. Deze lezing werd met grote interesse gevolgd. Tot de belangrijkste resultaten behoorde de conclusie, dat een kruising van wolf en hond, in principe mogelijk is. (Zal echter nooit door leken gedaan worden, ongeacht welke bedoelingen erachter staan!!!!. Opmerking van de schrijver: Kijk maar naar de problemen met de hybriden). Reeds in de 2e generatie kon de ofrichtbaarheid van de kruisingen bewezen worden, waarbij zich een zeer goede oriëntatie van de dieren, vooral in de nacht toonde. Uitdrukkelijk werd gewezen op het hogere uithoudingsvermogen van de kruisingen, waarbij de uiterlijke kenmerken van de wolf, speciaal zijn hoogwaardige vacht, door de generaties behouden bleef. 
Kruisingen brachten zeer interessante resultaten: Bij de puppy's van de 1e kruisingsproeven zetten duidelijk de eigenschappen van de wolf door. De latere generaties bezaten reeds eigenschappen van gedomesticeerde dieren, die zich verder gebruiken lieten.